เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    newsthaicn  
ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณ:หน้าแรก > ธุรกิจไมซ์ > บทความวิชาการ
ข้อมูลการเข้าร่วม มหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก 2014 ครั้งที่ 4
 

c16943f0d89195dfeacab297343eaf3e.jpg

ข้อมูลการเข้าร่วม มหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก 2014 ครั้งที่ 4

จาก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนที่มีความผูกพันทางธุรกิจการค้ากันมา อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีความ สัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญเติบโตในทุกๆด้าน อันจะนำมาเพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียน

    ทั้ง นี้ จีนได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด เป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมและวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมหลากหลายจนได้ชื่อว่าเป็นโรงงานของ โลก อีกทั้งภาครัฐบาลจีนได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อ ดึงดูดนักลงทุน เช่น พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับปรุงระบบการขนส่ง อำนวยความสะดวกด้านศุลกากร รวมถึงปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เอื้อต่อการลงทุน  ประเทศไทยเป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศจีนมายาวนาน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ในการเปิดประตูการค้าสู่อาเซียน ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่บนศูนย์กลางยุทธศาสตร์อินโดจีน โดยมีแม่น้ำโขงเป็นช่องทางการเชื่อมสู่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคมนาคมทางอากาศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจุดผ่านสินค้าจากมณฑลกวางตุ้งสู่อาเซียน นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีนโยบายการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงจาก ประเทศจีน ผ่านลาว ไทย มาเลเซีย บรรจบที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นการผลักดันการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

    วัตถุประสงค์การจัดงาน

เพื่อส่งเสริมการขยายความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้สัมผัสนวัตกรรมแปลกใหม่ตลอดจนสินค้าคุณภาพ ส่งออกจากประเทศจีน ซึ่งจะนำมาต่อยอดธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจีนได้แสดงผลงานและเปิดตลาดสินค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้สัมผัสโดยตรง
เพื่อ เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจีน ไทย และอาเซียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนคติทางด้านการค้า การลงทุนร่วมกันโดยผ่านกิจกรรม และการสัมมนาในหัวข้อต่างๆภายในงาน
เพื่อตอกย้ำศักยภาพด้านการค้าการลงทุนและการเจิรญเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศไปยังตลาดอาเซียน
เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย ในการขายกิจการไปสู่ตลาดการค้าอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการไทยขนาดกลาง และขนาดย่อม
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจีน
นิสิตนักศึกษา
ประชาชนที่สนใจการผลิต การนำเข้า การส่งออกสินค้าจากประเทศจีน

หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้จัดงาน

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน  Asean  Trade  Promotion  Association
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน

วัน / เวลา / สถานที่จัดงาน

วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2557

ณ   ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี
เวลา  10.00-18.00 น.
 
งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน
 
ประเภทสินค้าจัดแสดง
อาหาร
ผลิตภัณฑ์ยาจีนและยาสมุนไพรจีน
อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ
เครื่องจักร
อิเล็กทรอนิคส์
อุปกรณ์การก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุปกรณ์การสื่อสาร
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ฮารดแวร์
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Contact Event Organizer: สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน  
 
Show manager : BSE international group Co., Ltd. โทร. 0-2276-6516
เว็บไซต์  www.aciec.comเกี่ยวกับบทความ
ข่าวใหม่ล่าสุด
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการแห่งประเทศไทย เป้าหมายอันดั
ธนาคารกสิกรไทย ปี 2014 ธุรกิจงานแสดงในประเทศไทยกลับมา ควรให้ความสำคัญกั
กสิกรไทย จัดสัมมนาจีน-อาเซียน ให้แก่นักลงทุนไทยและจีนฯพณฯ หนิง ฟู่ขุ่
ข้อมูลการเข้าร่วม มหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก 2014 ครั้งที่ 4
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ
รายการฮอต
ระบบการจัดการข้อมูลธุรกิจรวม ERP
 
การจัดการแบบครบวงจรการผลิต
การจัดการการเงินและการบัญชี
เกี่ยวกับการจัดการลูกค้า
การจัดการซัพพลายเออ
การจัดการรายการและฝ่ายบุคคล
ระบบสื่อการเรียนการสอนผ่านวีดีโอเว็ปไซต์
WEBcoระบบเครือข่ายวีดีโอ
คือการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน และเป็นการปฏิวัติของที่ประชุม
  บริษัท เนทเวอร์คกิ้งเทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด มีระบบการเรียนการสอนวิดีโอมัลติมีเดียเพื่อช่วยให้บริษัทของท่านสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายวิดีโอระยะไกล การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ทางไกลใช้ข้อมูลร่วมกันทำงานร่วมกันและใช้เพื่อการฝึกอบรมระยะไกล ระบบเรียลไทม์วิดีโอโต้ตอบเสียง,ข้อความ, ไวท์บอร์ด, เว็บไซต์ปิดเรียลไทม์แบบโต้ตอบสำหรับการเรียนการสอน ผ่านการโต้ตอบนี้ระหว่างครูและนักเรียนระหว่างนักเรียนหรืออาจเป็นเรียลไทม์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใช้สำหรับการฝึกอบรมระยะไกลลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ เพิ่มมูลค่าการลงทุนเครือข่าย รายละเอียดกรุณาล็อคอินที่ webco.ws
รุ่นทดสอบเข้าสู่ระบบ http://10001.webco.ws/

สร้างและออกแบบเว็ปไซด์หลายภาษาของประเทศไทย

E-Mail ของขวัญ 500MB

บริการระดับมืออาชีพและฮาร์ดแวร์