เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    newsthaicn  
ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณ:หน้าแรก > ธุรกิจไมซ์ > ข่าวสาร
บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้านานชาติ ร่วมกับ 3 พันธมิตร ประกาศจัดงาน “CCE South East Asia – Thailand 2016” ครั้งแรกในประเทศไทย
 

ccesoutheastasia_1.jpg

        บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้านานชาติ ร่วมกับ 3 พันธมิตร ประกาศจัดงาน “CCE South East Asia – Thailand 2016” ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ผลิตกระดาษลูกฟูกในอาเซียน

         บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้านานชาติ  ร่วมกับ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย, สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ประกาศจัดงาน “CCE South East Asia – Thailand 2016” ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อการรวบรวมนวัตกรรม และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นสายของการผลิตถึงปลายทางของการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก  และเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ และตัวแทนจำหน่ายของสายงานการผลิตได้มีโอกาสเจรจาการค้าตลอดจนการต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการผลักให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษลูกฟูกในภูมิภาคอาเซียน
 
        นายไมเคิล วิลตัน ผู้อำนวยการโครงการงานแสดงสินค้านานาชาติ บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่า ทิศทางการเติบโตในภาคเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบันได้มรการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ที่มีสัดส่วนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและของโลกเพิ่มสูงมากขึนในแต่ละปี โดยเฉพาะ กรุงเทพฯ ที่เป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการไหลเวียนของประชากรทุกระดับ และมีการขยายตัวของผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก – ใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการขยายการลงทุนเข้ามาในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตามทรัพยากรในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ยังขาดการประสานเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก จึงเป็นที่มาของการประกาศจัดงาน CCE South East Asia – Thailand 2016 ครั้งแรกในประเทศไทย
 
        งาน CCE South East Asia – Thailand 2016 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เป็นการจัดงานแสดงินค้านานาชาติ และเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เพื่อการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นสายของการผลิตถึงปลายทางของการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ และ ตัวแทนจำหน่ายของสายงานการผลิตได้มีโอกาสเจรจาการค้าตลอดจนการต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้งาน CCE South East Asia -Thailand  2016 ยังเป็นอีกหนึ่งเวทีของการต่อยอดเพื่อองค์ความรู้ โดยมีการจัดการสัมมนา การบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดการจัดงานทั้งสามวัน ทั้งนี้เพื่อช่วยในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ผลิตกระดาษลูกฟูกในประเทศไทย รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกในภูมิภาคอาเซียน
 
        งานแสดงสินค้า CCE South East Asia - Thailand 2016  มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cce-southeastasia.com
 
        นายระวิ เกษมศานติ์ นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย กล่าวว่า จุดประสงค์ของสมาคมในการสนับสนุนการจัดงาน  CCE South East Asia - Thailand  2016  เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางการค้า และการลงทุนของผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกให้มีช่องทางการตลาดใหม่ๆ มีเวทีในการซื้อขาย และการเจรจาระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน รวมทั้งรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในรูปแบบของงานสัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ  ที่ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ให้มีปริมาณการผลิตเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี และตอบสนองแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้สมาคมยังพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ 

        สำหรับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษลูกฟูก  เนื่องจากเกือบร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์และสินค้าล้วนต้องใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกในการบรรจุและขนส่งสินค้า และจะเห็นได้ว่าดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น สอดคล้องกับดัชนีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก  ซึ่งการทำงานของสมาคมฯ มุ่งภารกิจช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปีนี้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
        นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย กล่าวเสริมว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เติบโตในอัตราเฉลี่ย 4% โดยในปี 2557 มูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ 53,000 ล้านบาท และในปีนี้มีการเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยและภูมิภาคชะลอตัวลง และคาดว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกใน 3 ปีข้างหน้า อยู่ในระดับ 2.5-3% อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เติบโตตามอุตสาหกรรมการผลิตที่ไทยยังคงมีศักยภาพการเติบโตและขยายตัวสูง ทั้ง Food & Beverage, Consumers Product, Automotive โดยมีอุตสาหกรรมหลักอย่าง Food & Beverage ซึ่งไทยยังคงรักษาตำแหน่งการเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง เพราะไทยเป็นฐานผลิตวัตถุดิบหลักของภูมิภาค อีกทั้งยังมีความพร้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจากต้นน้ำ - ปลายน้ำอย่างสมบูรณ์  ไทยมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบตลอดจนการสรรหาวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ มีผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพภายในประเทศและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกจำนวนมาก ที่มีศักยภาพในการผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมสำหรับใช้บรรจุสินค้า สามารถตอบสนองความต้องการได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
 
        การเปิด AEC ที่กำลังจะมาถึง ทำให้มีการส่งเสริมศักยภาพการขยายตัวของการค้าชายแดนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งเสริมอุตสาหกรรมและการค้าของไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกด้วย  ยิ่ งไปกว่านั้นโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในไทยและเวียดนาม กำลังการผลิตกระดาษที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขยายเพื่อรองรับการเติบโตของโรงงานผลิตแผ่นลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่จะก้าวไปแข่งขันในตลาด AEC ได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น งาน CCE South East Asia – Thailand 2016 ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ที่จะพบช่องทางใหม่ ๆ ทางธุรกิจได้อย่างมากมาย

        นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2558 นั้นนับว่าน่าพึงพอใจเพราะมีจำนวนนักเดินทางและรายได้เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมมีจำนวนนักเดินทางธุรกิจเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 139,812 คน คิดเป็นรายได้ 12,122 ล้านบาท เติบโตขึ้น 7.87% และ9.12% ตามลำดับ ทั้งนี้นักเดินทางธุรกิจที่เข้ามายังประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และ อินเดีย

        ทั้งนี้ สสปน.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย เพราะการจัดงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้ง ย่อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะการจัดงานแสดงสินค้า  CCE South East Asia -Thailand 2016 ครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21- 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จะเป็นเวทีสำคัญในการเจรจาการค้าสำหรับหน่วยงานธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

 เกี่ยวกับบทความ
ข่าวใหม่ล่าสุด
บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้านานช
พิธีเปิดงานแสดงสุดยอดสินค้าคุณภาพ จากประเทศจีน ครั้งที่5
2014 Sign Asia Expo will be hold at Impact
งานมหกรรมสินค้าคุณภาพ อาหาร แฟชั่นและความงาม
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ
รายการฮอต
ระบบการจัดการข้อมูลธุรกิจรวม ERP
 
การจัดการแบบครบวงจรการผลิต
การจัดการการเงินและการบัญชี
เกี่ยวกับการจัดการลูกค้า
การจัดการซัพพลายเออ
การจัดการรายการและฝ่ายบุคคล
ระบบสื่อการเรียนการสอนผ่านวีดีโอเว็ปไซต์
WEBcoระบบเครือข่ายวีดีโอ
คือการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน และเป็นการปฏิวัติของที่ประชุม
  บริษัท เนทเวอร์คกิ้งเทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด มีระบบการเรียนการสอนวิดีโอมัลติมีเดียเพื่อช่วยให้บริษัทของท่านสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายวิดีโอระยะไกล การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ทางไกลใช้ข้อมูลร่วมกันทำงานร่วมกันและใช้เพื่อการฝึกอบรมระยะไกล ระบบเรียลไทม์วิดีโอโต้ตอบเสียง,ข้อความ, ไวท์บอร์ด, เว็บไซต์ปิดเรียลไทม์แบบโต้ตอบสำหรับการเรียนการสอน ผ่านการโต้ตอบนี้ระหว่างครูและนักเรียนระหว่างนักเรียนหรืออาจเป็นเรียลไทม์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใช้สำหรับการฝึกอบรมระยะไกลลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ เพิ่มมูลค่าการลงทุนเครือข่าย รายละเอียดกรุณาล็อคอินที่ webco.ws
รุ่นทดสอบเข้าสู่ระบบ http://10001.webco.ws/

สร้างและออกแบบเว็ปไซด์หลายภาษาของประเทศไทย

E-Mail ของขวัญ 500MB

บริการระดับมืออาชีพและฮาร์ดแวร์